Το περιοδικό μας....

Τεύχος 56ο
Τεύχος 55ο
Τεύχος 53ο
Τεύχος 47ο
Τεύχος 46ο
Τεύχος 48ο
Τεύχος 50ο

Ο Καιρός...

Αστυνομική Ανασκόπηση

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ

Περιοδικό easya.gr...

Τεύχος 209ο

Για τον Πολίτη..

book image2

thes poreia

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

   ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   [EA.KM]

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ [EA.AMΘ]

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ [ΕΑ.Π.Η]

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΕΑ.ΣΤ.Ε]

ΕΝΩΣΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

     ΝΟΤΙΟΥ   ΑΙΓΑΙΟΥ [ΕΑ.Ν.ΑΙΓ]

   ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:  80/2018                Θεσ/νικη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Λαμία, Ρόδος 9 Οκτωβρίου 2018

                                                                                             Π Ρ Ο Σ :

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών  Αστυνομίας

                                       [Π.Ο.ΑΞΙ.Α.]

      Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι:

  1. 1.Γ.Ε.Α.Β.Ε - Γ.Ε.Α.Ν.Ε.
  2. 2.ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ - Γ.Α.Δ.Θ. [ ΜΕΣΩ ΕΑΚΜ]
  3. 3.ΓΕ.Π.Α.Δ.ΑΜΘ - ΓΕ.Π.Α.Δ.Η - ΓΕ.Π.Α.Δ.ΣΤ.Ε - ΓΕ.Π.Α.Δ.Ν.ΑΙΓ.
  4. 4.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΕ.Π.Α.Δ.
  5. 5.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  6. 6.ΜΕΛΗ ΩΣ ΑΝΩ (5) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ
  7. 7.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟ.ΑΞΙ.Α
  8. 8.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (5) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ

ΘΕΜΑ: « Ενίσχυση του πλέγματος της εμφανούς αστυνόμευσης».

Σχετ.: Α. Υπ’ αριθμ. 1244/18/1724815 από 31-08-2018 διαταγή του κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

               (προς όλες τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας)

           Β. Άρθρο Π.Δ 82 παρ. 5 του Π.Δ.141/91

   Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής διαταγής του κ. Αρχηγού, η οποία στο πλαίσιο ενίσχυσης της εμφανούς αστυνόμευσης σε όλη την επικράτεια της Χώρας προβλέπει να ανατίθεται η εποπτεία των διατιθέμενων αστυνομικών δυνάμεων, ανά 8ωρο σε ανώτερο Αξιωματικό της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή ή σε περίπτωση μη επάρκειας σε Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ.ο.κ., οι Ενώσεις μας έγιναν αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών και εύλογων ανησυχιών από μέλη τους, που η Ηγεσία έχει εμπιστευθεί τη Διοίκηση νευραλγικών Υπηρεσιών ή άλλα εξίσου σημαντικά καθήκοντα ως Βοηθοί Διευθυντών κλπ, ως προς τα επιμέρους στοιχεία εφαρμογής της εν λόγω διαταγής, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στη (β) σχετική.

    Σε μια περίοδο που το αστυνομικό προσωπικό αντιμετωπίζει ποικίλα οικονομικά, θεσμικά και άλλα προβλήματα, ο Έλληνας Αξιωματικός παραμερίζοντας οικογενειακές υποχρεώσεις και προσωπικό χρόνο, καλείται να χαράξει μία νέα πολιτική εναρμόνισης της αστυνομικής δράσης με την κοινωνική προσδοκία των πολιτών από την Αστυνομία, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στις αστυνομικές Αρχές. Ωστόσο, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα απαιτητικά, πολυδιάστατα και καθημερινώς μεταβαλλόμενα διοικητικά καθήκοντα και να λάβει εν τέλει τις σωστές αποφάσεις ως Διοικητής ή Προϊστάμενος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ασκεί συνεχή και αδιάλειπτη εποπτεία-συντονισμό της υπηρεσίας που προΐσταται. Η τακτική απομάκρυνσή του από τα διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο εφαρμογής των ως άνω διατασσομένων ανά 8ωρη βάση, [καθήκον που σημειωτέον μέχρι προσφάτως εκτελούσαν οι βαθμοφόροι - ΑΞ.ΥΠ των υπηρεσιών], οδηγεί αφενός στην απαξίωση της θέσης και του κατεχόμενου βαθμού του, αφετέρου στην εκ περιτροπής άσκηση διοίκησης [τύπου a la carte] εκ μέρους του. Παρέλκει δε να αναφέρουμε ότι στον ένα μήνα εφαρμογής της, παρατηρήθηκε ο τραγέλαφος είτε της ‘επιλεκτικής’ είτε της ανομοιόμορφης εφαρμογής των διατασσομένων από τις ΓΕ.ΠΑΔ χώρας, με αποτέλεσμα η αναστάτωση των απανταχού Αξιωματικών να είναι πανελλαδικά τεραστία !! Να μην αναφέρουμε επίσης ότι στις Δ.Α Περιφέρειας οι ανώτεροι Αξιωματικοί είναι συνήθως μονοψήφιος αριθμός (ή οριακά διψήφιος στην καλύτερη περίπτωση) και ίσα που επαρκεί για την απρόσκοπτη διοίκηση των υφιστάμενων τους υπηρεσιών….Αυτά τα δεδομένα αλήθεια, γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη;

Πάγια θέση των Ενώσεων μας είναι ότι για να επιτύχουμε το βασικό μας στόχο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στην κοινωνία, είναι απαραίτητο να εργαστούμε υπεύθυνα και μεθοδικά, ο καθένας όμως από το δικό του διακριτό, βαθμολογικό ρόλο και ΟΧΙ με την εκποίηση των εργασιακών του δικαιωμάτων.

Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά την άμεση θεσμική παρέμβαση της Ομοσπονδίας στην φυσική ηγεσία του Σώματος, προκειμένου να εξαλειφθούν τα επίμαχα σημεία της διαταγής που προκάλεσαν διαμαρτυρίες και υπηρεσιακή αναστάτωση στα μέλη μας, προτείνοντας αφενός την πάγια εξαίρεση των Διευθυντών - Διοικητών υπηρεσιών και περαιτέρω την ανάθεση της εποπτείας σε οποιοδήποτε λοιπό Αξιωματικό υπό τη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τακτικές ή έκτακτες ανάγκες της περιοχής του και τον πλέον πρόσφορο υπηρεσιακό προγραμματισμό.

    ΓΙΑ ΤΑ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

            Ε.Α.Κ.Μ                                  ΕΑ.ΑΜΘ                             Ε.Α.Π.Η          

       ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                         ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

                                           Ε.Α.ΣΤ.Ε                           Ε.Α.Ν.ΑΙΓ.

                                     ΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Πρωτοσέλιδα

Επισκέψεις....

Σήμερα
Εχθές
Εβδομάδα
Μήνας
Σύνολο
40
53
234
234
121188

Το βιβλίο μας...

Δωρεάν ραντεβού Π.Ε.Δ.Υ.

Είστε ασφαλισμένοι??

Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου

Τηλ: 2651070726 / FAX: 2651070726 / PoL: 6510862

e-mail : enaxep@enaxep.gr, enaxep@gmail.com

2017-2018 @ All rights reserved