Το περιοδικό μας....

Τεύχος 56ο
Τεύχος 55ο
Τεύχος 53ο
Τεύχος 47ο
Τεύχος 46ο
Τεύχος 48ο
Τεύχος 50ο

Ο Καιρός...

Αστυνομική Ανασκόπηση

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ

Περιοδικό easya.gr...

Τεύχος 209ο

Για τον Πολίτη..

book image2

         

                                  

28ο ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

23 & 24  Οκτωβρίου 2017 – Καλαμάτα Μεσσηνίας

 

 

 

 

       Αντιπροσωπεία των αντιπροσώπων της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου, αποτελούμενη από τον Αναπληρωτή υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων ΠΟΑΞΙΑ Αστυνόμο Α΄ Θεόδωρο ΓΟΥΣΙΑ τον Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα της Ένωσής μας, Αστυνόμους Α΄ Θεόδωρο ΚΟΛΙΟΠΑΝΟ και Χριστόφορο ΚΟΛΙΟ καθώς και τον Α/Β΄ Σπυρίδωνα ΔΙΑΜΑΝΤΗ, παρέστησαν στο 28ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ την 23-24/10/2017 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας όπου πέραν των άλλων θεσμικών - οικονομικών θεμάτων που συζητήθηκαν απο τους παρόντες συνέδρους, με πρωτοβουλία μας εισήχθησαν και τελικώς υπερψηφίστηκαν τα κάτωθι:

1.    Ο καθορισμός εργασιακού ωραρίου για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας» όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
2.   Η άμεση υιοθέτηση του πορίσματος της συσταθείσας Επιτροπής του Α.Ε.Α προκειμένου για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων βαθμολογίου αναφορικά α. με τη κατοχύρωση παραμονής στο Σώμα, (35 τουλάχιστον έτη), για συμπλήρωση προβλεπόμενων ετών υπηρεσίας σε συνάρτηση με την ασφαλιστική νομοθεσία για τους Αξιωματικούς της Σ.Α.Ε.Α[αποφυγή πρόωρης αποστρατείας]  β. με τα υπαρκτά προβλήματα επετηρίδας Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α, γ. με τα προβλήματα ιεραρχικής εξέλιξης Ανθυπαστυνόμων [προαγωγή με κριτήριο τα χρόνια στο βαθμό και όχι τα έτη υπηρεσίας]
3.     Η χορήγηση επιδόματος παραμεθορίων περιοχών κατ' αντιστοιχία με αυτό που λαμβάνουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι για όλη τη Χώρα
4.    Η θεσμοθέτηση της μη διάθεσης σε Μέτρα Ασφάλειας ή Τάξης των  διοικητών Τμημάτων εκτός εκτάκτων περιπτώσεων. Ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με δεύτερο Αξ/κο - Υποδιοικητή (όπου δεν υπάρχει), ώστε αφενός να διευκολύνεται η αναπλήρωση των Διοικητών, αφετέρου να επιμερίζεται το δύσκολο έργο της διοίκησης.
5.    Η άμεση διασφάλιση με νομοθετική διάταξη του ελάχιστου αριθμού της παρούσας δύναμης μίας αστυνομικής υπηρεσίας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος, με κατώτατο όριο τα 35 άτομα, ώστε αυτή να καθίσταται λειτουργική
6.    Η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών του δημόσιου τομέα (ν.  4354/15), καθώς και επέκτασή του στους Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.
7.   Η επέκταση της μάχιμης πενταετίας στο σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού, με παράλληλη προσαύξηση κατά δύο επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώριση της, ήτοι σε επτά έτη συνολικά, με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις, ως υφίσταται σήμερα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 35ετή συνολική πραγματική υπηρεσία στο σώμα.
8.    Η άμεση κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις χηρείας.

 

 

                                                                                                                              

Πρωτοσέλιδα

Επισκέψεις....

Σήμερα
Εχθές
Εβδομάδα
Μήνας
Σύνολο
25
53
219
219
121173

Το βιβλίο μας...

Δωρεάν ραντεβού Π.Ε.Δ.Υ.

Είστε ασφαλισμένοι??

Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου

Τηλ: 2651070726 / FAX: 2651070726 / PoL: 6510862

e-mail : enaxep@enaxep.gr, enaxep@gmail.com

2017-2018 @ All rights reserved