Το περιοδικό μας....

Τεύχος 56ο
Τεύχος 55ο
Τεύχος 53ο
Τεύχος 47ο
Τεύχος 46ο
Τεύχος 48ο
Τεύχος 50ο

Ο Καιρός...

Αστυνομική Ανασκόπηση

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ

Περιοδικό easya.gr...

Τεύχος 209ο

Για τον Πολίτη..

book image2

    Σύμφωνα με το Ν. 4484/2017 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις    (ΦΕΚ Α’ 110/01.08.2017)".

     και βάσει του άρθρου 36 '' Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4336/2015 '' της παρ. 6 προβλέπεται ότι :   '' 6. Η προθεσμία του άρθρου 15 της Υποπαραγράφου Δ9 της Παραγράφου Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του άρθρου 62 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 2018.

 

   Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.7.2017.'' Επισημαίνεται ότι η σχετική διάταξη αναφέρεται στο υπό έκδοση Π.Δ. περί «Αναμόρφωσης των Eιδικών διατάξεων  των Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού και της Αποζημίωσης Εκπαίδευσης του  Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ)».
  

Πρωτοσέλιδα

Επισκέψεις....

Σήμερα
Εχθές
Εβδομάδα
Μήνας
Σύνολο
44
53
238
238
121192

Το βιβλίο μας...

Δωρεάν ραντεβού Π.Ε.Δ.Υ.

Είστε ασφαλισμένοι??

Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου

Τηλ: 2651070726 / FAX: 2651070726 / PoL: 6510862

e-mail : enaxep@enaxep.gr, enaxep@gmail.com

2017-2018 @ All rights reserved