Ψήφισμα 32ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Η Ομοσπονδία μας πραγματοποιεί το 32ο Ετήσιου Τακτικού Συνέδριο της στο Βόλο, δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που απασχολούν τον Έλληνα Αστυνομικό και την οικογένειά του, αλλά και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ενός θεσμού – θεματοφύλακα του αγαθού της ασφάλειας και εγγυητή της κοινωνικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής και υγειονομικής κρίσης.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του ιδιόμορφου περιβάλλοντος, προβάλει επιτακτική η ανάγκη θωράκισης, αλλά και ενίσχυσης της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε, ως συνταγματικός ρυθμιστής της σταθερότητας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο θεσμικό της ρόλο και στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών. Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών ασφαλείας, με σκοπό τη διατήρηση και αναβάθμιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και ασφάλειας, αποτελεί βασική προϋπόθεση κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Χώρας μας. Στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής βρίσκονται τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινωνίας μας, υφίσταται τόσο σε ατομικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, τις ζοφερές συνέπειες της οικονομική, κοινωνικής και υγειονομικής κρίσης

Επειδή αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπειά μας, τη διατήρηση και βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών, ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, καθώς και την προάσπιση του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας:

Κρίνουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να εκπληρωθούν τα παρακάτω θεσμικά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας αιτήματα, που αποτελούν προϊόντα σοβαρού προβληματισμού και γόνιμου διαλόγου κατά τη συνεδριακή διαδικασία, για την υλοποίηση των οποίων δηλώνουμε, ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.

Α΄. ΘΕΣΜΙΚΑ

Απαιτούμε:

 1. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ” (υπό τη μορφή της αναγνώρισης επιπλέον τριών -3- ετών συντάξιμου χρόνου, χωρίς την καταβολή εισφορών, ο οποίος να συνυπολογίζεται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης, και μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, μη λαμβανομένου υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου αποδοχών από το 2002 έως και τη διαγραφή ή υποβολή της αίτησης αποστρατείας).
 2. Την άμεση θεσμοθέτηση νέου βαθμολογίου που δίνει όραμα και εξέλιξη στους Αξιωματικούς των παραγωγικών σχολών, σύμφωνα με τη πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτος.
 3. Επανεξέταση και βελτίωση των άρθρων του νέου βαθμολογίου με καθιέρωση καθηκοντολογίου σε νέα βάση, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΔ 82/2021.
 4. Δομική μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός (οργάνωση-λειτουργία) των Υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς το παρεχόμενο έργο, επ’ ωφέλεια του πολίτη.
 5. Αύξηση περαιτέρω του αριθμού των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.
 6. Την αντικειμενικοποίηση του Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών με μοριοδότηση του τρόπου αξιολόγησης των κρινόμενων Αξιωματικών.
 7. Την ενεργοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων (έκδοση Κ.Υ.Α.), που αφορούν τη θεσμοθέτηση πόρων με σκοπό την ενίσχυση των ασφαλιστικών μας Ταμείων (πχ τέλη- ΚΟΚ).
 8. Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών του δημόσιου τομέα (ν. 4354/15), καθώς και επέκτασή του στους Ανθυπαστυνόμους, Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.
 9. Συνυπηρέτηση Αστυνομικών- Στρατιωτικών. Στις περιπτώσεις που ο Στρατιωτικός είναι ανώτερος, έχει επιλυθεί με τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 1 περ. ιδ΄ του Π.Δ. 100/2003. Στην περίπτωση όμως που ο Αστυνομικός είναι ανώτερος, δημιουργείται κώλυμα καθώς το Υ.Ε.Θ.Α. επικαλείται νομικό και θεσμικό κενό και ως εκ τούτου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Απαιτείται να ρυθμιστεί με όμοιο τρόπο το προαναφερόμενο ζήτημα, δηλαδή ο κατά βαθμό κατώτερος να ακολουθεί τον ανώτερο, προκειμένου να εκφράζεται και θεσμικά ο απαραίτητος σεβασμός στον Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
 10. Την θεσμική κατοχύρωση της συμμετοχής των συνδικαλιστικών μας οργάνων στη λήψη ουσιαστικών, κρίσιμων αποφάσεων για το Σώμα και τις επιμέρους λειτουργίες του (πειθαρχικό δίκαιο, ασφαλιστικό, κρίσεις, προαγωγές, σύστημα μεταθέσεων, ΔΕΑΒ, κλπ), αλλά και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
 11. Την αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού, με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων στα Κεντρικά Ιατρεία, καθώς και κάλυψη θέσεων ειδικών παθολόγων στα περιφερειακά Ιατρεία ανά νομό. Παροχή σωστής, επιστημονικής υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας των αστυνομικών και των οικογενειών τους, σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Δημιουργία κλινικών στα ανωτέρω νοσοκομεία για την νοσηλεία αποκλειστικά αστυνομικών. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των κληρωτών έναντι ημών. Ίδρυση αστυνομικού νοσοκομείου.
 12. Συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στα Συμβούλια Κρίσεων.
 13. Τη βελτίωση της κτιριακής υποδομής των Αστυνομικών Υπηρεσιών με αιχμή του δόρατος την ανέγερση στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας σύγχρονων –λειτουργικών Αστυνομικών Μεγάρων (όπου δεν υπάρχουν και υπάρχει καταβολή μισθώματος). Επίσης, την άμεση αποσυμφόρηση των κρατητηρίων με την εξασφάλιση όπου απαιτείται κατάλληλων χώρων κράτησης που να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 14. Τροποποίηση του άρθρου 10 §11 κ’§14 του Π.Δ. 27/86 «Άδειες προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας τάξης Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει η έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου – διαταγής, προκειμένου εξομοιωθεί η έννοια του αστυνομικού γονέα τέκνου ή συζύγου με αναπηρία ή ασθένεια-νόσημα που απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζουν περιοδικής νοσηλείας με την έννοια του αστυνομικού, ο οποίος έχει οριστεί με δικαστική απόφαση ως δικαστικός συμπαραστάτης ατόμου με την ως άνω αναπηρία ή ασθένειας νοσήματος.
 15. Υποχρεωτική επανεξέταση εντός πενταετίας, για τους αστυνομικούς που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
 16. Σύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος αλληλογραφίας Police on Line με τράπεζες νομικών πληροφοριών.
 17. Εξασφάλιση δωρεάν μετακίνησης με τα ΜΜΜ της Αττικής και για τους αστυνομικούς της περιφέρειας.
 18. Έγκαιρη και επαρκής αριθμητικά ενίσχυση των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την αστυνόμευση των αεροδρομίων και των τουριστικών προορισμών. Ιδιαίτερα για τους προορισμούς των Κυκλάδων της Δωδεκανήσου και των Ιονίων νήσων, αυτή να γίνεται από το μήνα Απρίλιο.
 19. Τον καθορισμό εργασιακού ωραρίου για τον Διευθυντή-Διοικητή εκάστης Υπηρεσίας, που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς υπηρεσιακής «ομηρίας» όλο το 24ωρο, χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
 20. Αναγνώριση των τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) των αστυνομικών, όπως και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Β΄. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διεκδικούμε:

 1. Την κατάργηση του νέου ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) και την από κοινού με τα αρμόδια Υπουργεία, σύσταση επιτροπής, για την εκπόνηση νέου μισθολογίου στη βάση των ήδη εκδοθέντων αποφάσεων του ΣτΕ, το οποίο θα ενσωματώνει τις αρχές της αξιοκρατίας, των προσόντων θέσης και υπηρεσιακής απόδοσης.
 2. Αναπροσαρμογή του επιδόματος θέσης ευθύνης στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο επίδομα που προβλέπεται για τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, των Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών του δημόσιου τομέα (ν. 4354/15), καθώς και επέκτασή του στους Υπαστυνόμους Β΄ & Α΄ και στους Αστυνόμους Β΄ που ασκούν καθήκοντα διοικητή Υπηρεσίας επιπέδου αστυνομικού τμήματος και σκανδαλωδώς παραγκωνίστηκαν από το νέο μισθολόγιο των ένστολων.
 3. Αύξηση του επιδόματος για τους αστυνομικούς των Διμοιριών Υποστήριξης των Δ/νσεων Αστυνομίας Χώρας, εφόσον απασχοληθούν για το λόγο αυτό πέραν των 10 ημερών.
 4. Σύσταση επιτροπής για την εξέταση παροχής οικονομικών κινήτρων- επιδόματος σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που κατά γενική ομολογία οι συνθήκες καθημερινότητας επιβάλλουν υπερεργασία και υπέρμετρη καταπόνηση.
 5. Χορήγηση επιδόματος στους κατόχους Πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχο με αυτό που χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους.
 6. Ωρομίσθια αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση.
 7. Οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων – διανυκτέρευσης: τροποποίηση της ισχύουσας ρύθμισης των σαράντα (40) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλιών (άρθρα 8 και 9 του Ν.2685/99) και εναρμόνιση με την προφανή νομοθετική διάταξη του Ν.4937/2022(άρθρα 34 έως37).
 8. Επίδομα παραμεθορίου.
 9. Εκλογικό επίδομα ανάλογο του επιδόματος των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία.

Γ ΄. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Απαιτούμε :

 1. Προσαύξηση κατά δύο επιπλέον έτη του δικαιώματος των αστυνομικών για αναγνώρισή της, ήτοι σε επτά έτη συνολικά, με τις ίδιες εισφορές-κρατήσεις, ως υφίσταται σήμερα, εφόσον έχουν συμπληρώσει 33 έτη συνολική πραγματική υπηρεσία στο Σώμα.
 2. Την ενεργοποίηση των ήδη ψηφισμένων νόμων (έκδοση Κ.Υ.Α.) που αφορούν τη θεσμοθέτηση πόρων με σκοπό την ενίσχυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών μας Ταμείων.
 3. Την μετονομασία του Μ.Τ.Σ. σε Μ. Τ. Στρατού – Αστυνομίας, με παράλληλη αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ταμείου. Καμία περαιτέρω μείωση των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. και των Επικουρικών Ταμείων.
 4. Την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.
 5. Την κατάργηση του Ν. 4387/2016 καθόσον παραβιάζει τις αρχές της ισονομίας και ανταποδοτικότητας.

Καταγγέλλουμε:

Τις όποιες προσπάθειες σπίλωσης του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και κυρίως η στοχοποίηση των Ειδικών Δυνάμεών της, κατά τρόπο ιταμό και προσβλητικό για την προσφορά τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και δημόσιας τάξης κατά τα δύσκολα χρόνια της μεταναστευτικής, οικονομικής, κρίσης των μνημονίων και της υγειονομικής του COVID 19 .
Τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε την συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές που συστήνονται για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
Την όποια απόπειρα περαιτέρω απαξίωσης της προσφοράς μας, των συνθηκών εργασίας μας, της μείωσης των εισοδημάτων μας και της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, που μοιραία μας οδηγούν ως ένστολους στην εξαθλίωση, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και μας καθιστούν ανακόλουθους και αναξιοπρεπείς στις οικογενειακές και εν γένει κοινωνικές υποχρεώσεις μας.

Δ΄. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Το σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του αστυνομικού έργου και την αναγνώριση της επικινδυνότητάς του.
Την άμεση θεσμοθέτηση νέου βαθμολογίου που δίνει όραμα και εξέλιξη στους Αξιωματικούς των παραγωγικών σχολών, σύμφωνα με τη πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτος.
Την υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ. που αναδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την αναγνώριση της ύπαρξης ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και της εξασφάλισης του βιοτικού του επιπέδου .
Τη θεσμική και υλικοτεχνική θωράκιση του Σώματος σε ένα χρονικό σημείο το οποίο είναι κομβικό για την επιβίωσή του και την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.
Βόλος , 23 Νοεμβρίου 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο